Labgids AZ Sint-Lucas Gent

Nieuws

OGTT na afspraak vanaf 1 februari 2014

30/12/2013

Door de striktere criteria voor zwangerschapsdiabetes krijgen we in het lab steeds meer de vraag naar een orale glucosetolerantietest. Zoals u weet gaan we hier over het verloop van 3 uur in totaal 4 maal bloed prikken.

We doen dit uiteraard met plezier, maar we merken dat geregeld meerdere patiënten zich simultaan voor dit onderzoek aanmelden. Daardoor is het soms moeilijk om ons strikt aan de juiste afnamemomenten te houden, in het bijzonder wanneer dit op een anders ook al druk moment van bloedafnames komt. Het geeft bovendien wrijvingen met andere patiënten die niet begrijpen waarom we plots meerdere mensen voornemen.

Om het voor uw patiënten beter te organiseren en om ons nauwkeurig te kunnen houden aan de afnamemomenten zouden we dit vanaf 1 februari 2014 enkel nog na afspraak willen doen. Uw patiënten kunnen hiervoor een afspraak maken op ons gewone telefoonnummer 092246445, wat ook op ons aanvraagformulier staat. Vermits ze zich nuchter moeten aanbieden zal het onderzoek uiteraard in de vroege voormiddag gepland worden. Het kan eventueel ook op zaterdag gebeuren.

Nieuwe meetmethode voor thyroglobuline

02/12/2013

Vanaf 28/11/2013 schakelen we in ons lab over naar een nieuwe bepalingsmethode voor thyroglobuline.
Onze leverancier Roche vervangt de vroegere methode door een nieuwe, Tg II, met een betere gevoeligheid in het lage meetgebied.
De detectielimiet wordt 0.040 ng/ml versus 0.1 ng/ml vroeger.

Bij de validatie blijkt dat de te verwachten waarden wel ongeveer 6% lager liggen dan met de vorige methode.
De referentiewaarden van de fabrikant zijn ook verschillend, maar iets minder dan uit onze vergelijking blijkt.