Labgids AZ Sint-Lucas Gent

Nieuws

SD-score voor IGF-1 bepaling

16/09/2013
De bepaling van Somatomedine-C (IGF-1) gebeurt niet in ons lab. Het doorstuurlab werkt met de SM
C-methode met ethanolextractie van DiaSource.

Naast de gemeten waarde, uitgedrukt in ng/ml, wordt ook een IGF-1 SDS (Standaard Deviatie Score)
meegegeven, wat in essentie neerkomt op de afwijking in standaarddeviaties ten opzichte van het
gemiddelde voor de leeftijd en het geslacht van uw patiënt. Een waarde van bvb -0.5 betekent dat de
waarde voor uw patiënt 0.5 standaarddeviaties lager ligt dan het gemiddelde voor patiënten van
dezelfde leeftijd en geslacht, ingeval van een positieve waarde ligt ze navenant hoger.
We hopen dat dit zal helpen bij het nemen van diagnostische of therapeutische beslissingen.