Labgids AZ Sint-Lucas Gent

Nieuws

Nieuwe bepalingsmethode voor het risico op Down in de eerste trimester

06/03/2014

Vanaf 05/03/2014 schakelen we over op een nieuwe bepalingsmethode voor het risico op Down in de eerste trimester. Dit zal voortaan gebeuren met onze routine scheikundeanalyzers voor de biochemische parameters en met de SSdwLab6-software voor de berekening van het risico, allebei van Roche Diagnostics. Voorheen gebeurden de analyses op de Delfia Xpress en de risicoberekening met het Lifecycle-programma, beiden van Perkin-Elmer.

We schakelen naar deze methode over omdat we de bepalingen op onze de Roche-apparatuur continu kunnen uitvoeren versus nu tweemaal per week. Daarnaast is ook de berekeningssoftware een stuk meer gesofisticeerd, met betere nuancering en/of correcties voor diverse condities, zoals etniciteit, assisted reproductive technology, afwijkende echografische bevindingen… Deze methode is één van de slechts drie door de Fetal Medicine Foundation erkende methoden voor de eerste-trimesterrisicoberekening.

Als u zelf de meetgegevens van de nekplooi inbrengt op de consultatie zal ik eerstdaags contact opnemen om de nieuwe werkwijze toe te lichten. Het nieuwe berekeningsprogramma is voortaan online te bereiken en kan dus zonder Citrix-verbinding worden gebruikt, wat ook handiger blijkt te zijn. De gegevens worden via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar een buitenlandse server. De veiligheid van die gegevens wordt door Roche Diagnostics gegarandeerd en werd ook reeds door de verantwoordelijke voor dit type zaken in ons ziekenhuis geverifieerd.

Praktisch kan de bepaling van biochemische parameters gebeuren vanaf 8w0d tot 14w1d, wat iets ruimer is dan vroeger. De nekplooimeting is geldig bij CRL-waarden van 45 tot 84 mm. Uit onze validatie is gebleken dat het ‘gewicht’ van de nekplooimeting nog belangrijker is in de risicoberekening met deze software. Het is dus extra belangrijk deze meting verder uiterst nauwgezet te blijven uitvoeren.

PS: de Lifecycle-software blijft nog een maand beschikbaar voor het inbrengen van aanvullende gegevens.