Labgids AZ Sint-Lucas Gent

Nieuws

BRMO

30/04/2014

Het team ziekenhuishygiëne herwerkte samen met het laboratorium microbiologie de organisatie van de surveillance/kolonisatie kweken in AZ Sint-Lucas.

De MRSA screening werd opgenomen in een meer algemene surveillance voor bijzonder resistente micro-organismen of BRMO.

In het ziekenhuis wordt de risicopopulatie niet alleen onderzocht op MRSA. We willen ook, wanneer nodig, de aanwezigheid van ESBL, CPE en VRE kunnen aantonen. Daarvoor hebben we intern de afname van de perineale wisser (MRSA) vervangen door een rectale wisser (MRSA, ESBL, CPE, VRE) en rapporteren we de MRSA kweekresultaten voor de combinatie van afnameplaatsen. De aanvraagformulieren zijn ook bijgewerkt om hieraan tegemoet te komen.

De bijsturing werd doorgevoerd op basis van een aantal argumenten:

  1. De afzonderlijke resultaten zijn minder ‘sterk’ dan de gecombineerde
  2. De boodschap ‘drager’ blijft dezelfde.
  3. De dekolonisatie (indien uitgevoerd) wordt niet aangepast op basis van de aparte resultaten
  4. De kostprijs (voor RIZIV en patiënt) wordt beperkt

Wat verandert er voor externe aanvragers van microbiologische surveillance onderzoeken:

  • Wanneer u een MRSA screening aanvraagt voor uw patiënt/bewoner en hiervoor een neus - (keel) - perineale afname gebruikt, wordt deze uitgevoerd. U zal echter slechts één resultaat ontvangen voor de verschillende afnames. Wonden en insteekplaatsen van katheters worden echter nog steeds apart verwerkt.
  • Wanneer u enkel een rectale screening aanvraagt voor detectie van ESBL/CPE verandert er niets.

MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus)
ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase producerende bacteriën)
CPE (Carbapenemase Producerende Enterobacteriaceae)
VRE (Vancomycine Resistente Enterokokken)