Labgids AZ Sint-Lucas Gent

Nieuws

Nieuwe bepalingsmethode voor AMH (Anti-Mullerian Hormone)

20/01/2015

Vanaf woensdag 21 januari 2015 zullen we de bepaling van AMH in ons lab uitvoeren. De bepaling gebeurt op onze automatische analyzers (Cobas e601 van Roche).

Het belangrijkste voordeel is dat problemen door eventuele preanalytische factoren vermeden worden, de analyse gebeurt direct na de staalafname, wat betekent dat de resultaten dezelfde dag beschikbaar zijn. Verder is dit een volautomatische bepaling, die een betere reproduceerbaarheid garandeert dan een ELISA-methode.

Wij hebben een validatie uitgevoerd, waaruit blijkt dat de te verwachten waarden ongeveer 30% lager  liggen dan met de ELISA-methode die in het doorstuurlab werd gebruikt. De referentiewaarden worden uiteraard aangepast, maar voor uw eigen gebruik en voor de opvolging van uw patiënten is het belangrijk hiermee rekening te houden.