Labgids AZ Sint-Lucas Gent

Nieuws

Nieuwe methode voor de (kwantitatieve) bepaling van Hepatitis C RNA

02/10/2015

Vanaf 01 oktober 2015 zijn we overgeschakeld naar een nieuwe methode voor de (kwantitatieve) bepaling van Hepatitis C RNA.
Deze methode (Genexpert) maakt een dringende bepaling van Hepatitis C RNA mogelijk (binnen de werkdag).

Om een lage detectielimiet (10 IU/ml) te garanderen is er voor bepaling minimum 1 ml serum nodig.
Om deze reden zal voortaan een extra serumbuis worden afgenomen bij aanvraag van hepatitis serologie.