Labgids AZ Sint-Lucas Gent

Nieuws

Overschakeling van gFOBT naar iFOBT

30/09/2015

Voor de bepaling van bloed in faeces schakelen we vanaf donderdag 1 oktober 2015 over van de guaiac gebaseerde faecaal occult bloed test (gFOBT) naar een immuno gebaseerde test (iFOBT). 

De iFOBT heeft een hogere sensitiviteit en specificiteit voor humaan hemoglobine dan de gFOBT. Studies tonen aan dat de iFOBT superieur is ten opzichte van de gFOBT voor het opsporen van colorectale kanker. Theoretisch gezien is de iFOBT wel minder geschikt voor het opsporen van hoge gastro-intestinale bloedingen. Er zijn echter geen studies die een meerwaarde aantonen van de bepaling van occult bloed in faeces in deze setting. Door de aanzienlijk hogere sensitiviteit valt wel te verwachten dat er merkbaar meer positieve resultaten zullen zijn.
De doorlooptijd zal korter zijn omdat er geen wachttijd is voor het aflezen, bij afname binnen de werkuren zal het resultaat de zelfde dag gekend zijn. Voor de patiënt is er geen meerkost.

Er zijn ook enkele praktische gevolgen:
•    Één staal volstaat voor de bepaling van bloed in faeces (in plaats van de huidige drie).
•    Er zijn geen dieetrestricties meer voor de patiënt.

Het aanvraagformulier werd reeds aangepast.