Labgids AZ Sint-Lucas Gent

Nieuws

Wijziging parametrisatie microbiologie

26/02/2016

Ondermeer in voorbereiding van een nieuwe resultatenviewer en ordercommunicatie werd de manier waarop we microbiologische stalen registreren, uitwerken en rapporteren op verschillende punten gewijzigd.
Deze wijzigingen gaan definitief in voege op dinsdag 1 maart a.s.
In de praktijk zou U als aanvragend arts weinig van deze wijzigingen mogen opmerken.
Voor de opbouw van het laboratorium informatica systeem en de interne labwerking zijn een aantal van deze wijzigingen echter wel ingrijpend.
Indien U toch gebreken in de rapportering van microbiologische resultaten zou zien opduiken, graag een seintje.