Labgids AZ Sint-Lucas Gent

Nieuws

Aanpassing openingsuren (tot 16u) testcentrum AZ Sint-Lucas vanaf 1 maart 2022

22/02/2022
WIE kan zich laten testen?
In het testcentrum kunnen enkel personen getest worden zonder zware symptomen in het kader van:
- na hoog-risico contact (de Corona Test Prescription Code (CTPC) vervangt de klassieke aanvraag)
CTPC verkregen van de zelfevaluatie (SELF ASSESSMENT TEST LINK ), de huisarts of de contact-tracers
- voor een opname of operatie in het ziekenhuis
- vertrek/terugkeer buitenland (€)

WAAR kan ik getest worden?
Testcentrum AZ Sint-Lucas. 
Het testcentrum bevindt zich op het terrein van AZ Sint-Lucas boven de huisartsenwachtpost
naast de parkeertoren en naast de spoedgevallendienst

WANNEER kan ik me laten testen - Maak je ONLINE AFSPRAAK HIER?
maandag - vrijdag: 08u00-16u00
zaterdag: 08u00 - 16u00 
zondag: 08u00 - 16u00

RESULTATEN (streefdoel <24u** na de afname; ItsMe/eID-reader nodig)
We sturen een SMS als verwittiging, U kan zelf de resultaten bekomen via:
covidsafe app ("controleer op nieuwe certificaten" onder de hoofding "Testen") 
!!Gelieve het lab of de huisarts enkel te bellen indien strikt noodzakelijk!!*
*Een test kan een klinisch onderzoek niet vervangen, indien U ernstig ziek bent,
gelieve dan steeds een arts te contacteren

BETAALDE TESTEN (reizen/events/niet-verzekerd)?
Als je je laat testen in het kader van een reis/event, wordt de test niet terugbetaald  
Als je in België niet verzekerd bent, is de test ook betalend. De kostprijs bedraagt €50.

SELF ASSESSMENT TEST (zelfevaluatie om te zien of een test zinvol is)?
Door een vragenlijst via  www.mijngezondheid.be of de SELF ASSESSMENT TEST LINK (onderaan de pagina - zelfevaluatie starten) in te vullen, kan u inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. Na het invullen van de vragenlijst kan U zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen.  Je hebt hiervoor ItsMe of een eID reader nodigMet de aangemaakte code kan u dan een afspraak maken om bij een testcentrum langs te gaan. 


OPGELET: Een vragenlijst kan een medisch onderzoek niet vervangen. Indien u 
ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort  of uw gezondheidstoestand snel achteruit gaat, neem dan altijd contact op met een arts!


Disclaimer**“Het laboratorium tracht ten laatste 24 - 36 uren na de afname het resultaat te rapporteren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de uitslag later bekend is. Een gebeurlijke technische storing in het laboratorium of een uitslag die op de grenswaarden valt (niet positief en niet negatief) is niet uit te sluiten, even als andere voorvallen die het tijdig bekend zijn van de uitslag kunnen verhinderen. Het monster moet dan opnieuw geanalyseerd worden of er zal een nieuwe test uitgevoerd moeten worden. Het laboratorium kan daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden, evenmin voor gebeurlijke schade die het gevolg is van een laattijdig bekend zijn van het resultaat van de test. Maak derhalve zeker op tijd een afspraak zodat indien nodig nog een bijkomende analyse of test kan gebeuren”.