Labgids AZ Sint-Lucas Gent

Welkom

Welkom op de website van het Klinisch laboratorium van het Sint-Lucas ziekenhuis. Deze website is voornamelijk bedoeld als leidraad voor patiënten, verpleging, huisartsen, specialisten en andere laboratoria omtrent de afname, het aanvragen en versturen van analyses. Patiënten vinden bovendien nuttige informatie terug over de verschillende diensten en analyses van het klinisch laboratorium. De klinisch biologen staan in voor de kwaliteit (accuraatheid en snelheid) van de aangeleverde resultaten en vervullen daarenboven een belangrijke adviserende rol.

Laatste nieuws

Wijziging terugbetaling AST/ALT, Albumine en Eiwit-elektroforese vanaf 01/05/2024

21/04/2024

  • AST/ALT
AST en ALT worden vanaf 1 mei 2024 niet meer terugbetaald indien samen aangevraagd. Indien beide samen aangevraagd, wordt 1 transaminase aangerekend aan de patiënt (€2.5).
ALT is de meest lever-specifieke transaminase en bij voorkeur wordt dus ALT aangevraagd.
Opgelet: de FIB4-score is onder andere gebaseerd op ALT én AST en zal dus voor een meerkost zorgen.
  • Albumine en eiwit-elektroforese
Albumine (gemeten) en eiwit-elektroforese worden vanaf 1 mei 2024 niet meer terugbetaald indien samen aangevraagd. Indien beide samen aangevraagd, wordt albumine aangerekend aan de patiënt (€1.56).
Ter info: albumine wordt ook berekend bij de eiwit-elektroforese.

  • Eiwit-elektroforese: 1x/kalenderjaar
Eiwit-elektroforese wordt vanaf 1 mei 2024 slechts eenmaal per kalenderjaar terugbetaald. Voor patiënten met een gekende monoklonale gammopathie geldt deze beperking niet.
Elke 2de aanvraag van het kalenderjaar zal automatisch niet uitgevoerd worden. Indien een 2de elektroforese toch gewenst is, kan dit expliciet aangevraagd worden en wordt dit aangerekend aan de patiënt (€4.68).

Bron: Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad (fgov.be)


Nieuwe toestellen

26/03/2024


In het lab zijn we bezig met de implementatie van nieuwe pre-analytische toestellen en chemie-analyzers.
Dit is een traject van meerdere maanden.
In totaal zijn er 6 opstart momenten:
  1. 5 februari: start nieuw pre-analytisch toestel
  2. 8 februari: verplaatsing nieuw pre-analytisch toestel waarbij het toestel gedurende 4u niet beschikbaar is. Alle stalen worden dan manueel verdeeld, maar hiervoor worden extra medewerkers voorzien.
  3. 25 maart: start lijn 1 chemie-analyzers (1 oude lijn + 1 nieuwe lijn in gebruik)
  4. 22 april: start lijn 2 chemie-analyzers (2 nieuwe lijnen in gebruik)
  5. 29 april: verplaatsen lijn 1 op de definitieve plaats
  6. 22 mei: start van het volledig gekoppeld systeem, inclusief de post-analytische buffer.
Aanpassing openingsuren ambulante bloedafname (straat 38) vanaf maandag 9 januari 2023.

14/12/2022

Aanpassing openingsuren ambulante bloedafname (straat 38) vanaf maandag 9 januari 2023.
Indien toch een ambulante bloedafname nodig is na 19u,
is dit mogelijk, maar dan vragen we om eerst het lab telefonisch te verwittigen (tel 6445).
De nieuwe openingsuren ambulante bloedafname (straat 38)vanaf 9 januari 2023: 
MA-VR: 7u45 – 19u
- ZA: 7u45 – 13u
- ZO en feestdagen: gesloten

 

Aangepaste referentiewaarden voor basis diagnostisch spermaonderzoek

27/09/2022
In juli 2021 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie een nieuwe versie van de laboratorium gids voor spermaonderzoek en behandeling.
WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen
Wij valideerden deze nieuwe afspraken in samenspraak met de fertiliteitsartsen.
In september 2022 schakelen wij over op de nieuwe referentiewaarden.

Wat verandert er?
Concentratie: lichte ophoging minimale vereisten
Mobiliteit:  apart rapporteren van snelle(A) en trage(B) progressieve mobiliteit
Vitaliteit: lichte daling minimale vereisten
Morfologie:  geen aanpassingen
Anti-sperma-antilichamen (MAR test): blijft bewaard
Volgens de WHO richtlijnen 2021 behoort de MAR-test niet meer tot de basisparameters voor diagnostisch sperma onderzoek.
Rapportering van sperma agglutinaten als screeningsmethode blijkt echter onvoldoende gevoelig en specifiek (eigen data).

Parameter WHO 2010 | WHO 2021
Volume (ml) > 1.5 ml | > 1.4 ml
Concentratie/ml >= 15 miljoen spermatozoïden | >= 16 miljoen spermatozoïden
Concentratie/ejaculaat >=39 miljoen spermatozoïden | >= 39 miljoen spermatozoïden
Mobiliteit A+B > 40% | >= 42%
Mobiliteit A           > 32% | >= 30%
Mobiliteit C - | >= 1%
Mobiliteit D < 60% | <20%
Vitaliteit > 58% | >=54%
Morfologie >= 4% | >= 4%

Herziening terugbetaling foliumzuur, vitamine B12 en vitamine D

01/04/2021
Foliumzuur in Serum : wordt max 1x/kalenderjaar terugbetaald; niet terugbetaald = 8.07€ ten laste van patient 
Foliumzuur in RBCWordt niet meer terugbetaald , 9.68€ ten laste van patient

Vitamine D: wordt max 1x/kalenderjaar terugbetaald 
Indien aanvrager nefro-/gastro-enteroloog is max 3x per jaar onder voorwaarden  
Indien niet terugbetaald = 12.91€ ten laste van patient