Diensten

Analyses

Het klinisch laboratorium zorgt voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan de aanvragende artsen en diensten en dit voor analyses verspreid over verschillende domeinen:

- Klinische Chemie (biochemie, hormonologie, serologie, immunologie) 
- Toxicologie en Therapeutische Drug Monitoring (TDM)
- Microbiologie (bacteriologie, virologie en infectieuze serologie)
- Hematologie (celtelling, beenmergen, stolling, flow cytometrie en transfusie)
- Point-of-Care Testing (POCT; glucose, bloedgassen, ACT)
- Moleculaire biologie (PCR, FISH)

De klinisch biologen staan samen met de andere medewerkers steeds klaar om uw vragen hieromtrent te beantwoorden.

Bloedafnames

Het laboratorium beschikt over gekwalificeerd personeel om veneuze bloedafnames te doen. De openingsuren van de bloedafname vindt U terug op de contactpagina.

Volgende speciale bloedafnames kunnen eveneens gebeuren mits een telefonische afspraak (Tel: 09 - 224 64 45):

- Arteriële bloedafnames
- Beenmergpunctie (sternum, crista)
- Bloedafname aan huis
- Nasofaryngeaal aspiraat
- Stimulatietesten (zwangerschapsdiabetes/synacthen/one single/..)
- Therapeutische bloedafname (aderlatingen ikv haemochromatose/polycythemia)
- Zweettest

Meer informatie over de speciale bloedafnames (stimulatietesten etc) en de adequate voorbereiding van de patient is terug te vinden onder de hoofding patiënt.