Labgids AZ Sint-Lucas Gent

Nieuws

Aanpassing openingsuren ambulante bloedafname (straat 38) vanaf maandag 9 januari 2023.

14/12/2022

Aanpassing openingsuren ambulante bloedafname (straat 38) vanaf maandag 9 januari 2023.
Indien toch een ambulante bloedafname nodig is na 19u,
is dit mogelijk, maar dan vragen we om eerst het lab telefonisch te verwittigen (tel 6445).
De nieuwe openingsuren ambulante bloedafname (straat 38)vanaf 9 januari 2023: 
MA-VR: 7u45 – 19u
- ZA: 7u45 – 13u
- ZO en feestdagen: gesloten

 

Aangepaste referentiewaarden voor basis diagnostisch spermaonderzoek

27/09/2022
In juli 2021 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie een nieuwe versie van de laboratorium gids voor spermaonderzoek en behandeling.
Wij valideerden deze nieuwe afspraken in samenspraak met de fertiliteitsartsen.
In september 2022 schakelen wij over op de nieuwe referentiewaarden.

Wat verandert er?
Concentratie: lichte ophoging minimale vereisten
Mobiliteit:  apart rapporteren van snelle(A) en trage(B) progressieve mobiliteit
Vitaliteit: lichte daling minimale vereisten
Morfologie:  geen aanpassingen
Anti-sperma-antilichamen (MAR test): blijft bewaard
Volgens de WHO richtlijnen 2021 behoort de MAR-test niet meer tot de basisparameters voor diagnostisch sperma onderzoek.
Rapportering van sperma agglutinaten als screeningsmethode blijkt echter onvoldoende gevoelig en specifiek (eigen data).

Parameter WHO 2010 | WHO 2021
Volume (ml) > 1.5 ml | > 1.4 ml
Concentratie/ml >= 15 miljoen spermatozoïden | >= 16 miljoen spermatozoïden
Concentratie/ejaculaat >=39 miljoen spermatozoïden | >= 39 miljoen spermatozoïden
Mobiliteit A+B > 40% | >= 42%
Mobiliteit A           > 32% | >= 30%
Mobiliteit C - | >= 1%
Mobiliteit D < 60% | <20%
Vitaliteit > 58% | >=54%
Morfologie >= 4% | >= 4%

Vanaf 10/05/2022 kunnen patiënten terug getest worden in het lab van AZ Sint-Lucas

09/05/2022
Vanaf 10/05/2022 kan U terug rechtstreeks terecht in het LAB van AZ Sint-Lucas voor een afname van een  nasofaryngeale wisser voor COVID-19.  U dient in dit geval wel te beschikken over een (elektronische) aanvraag 
van een arts of een CTPC code.  
Voor u naar het lab komt, schrijft U zich steeds in aan de receptie van het ziekenhuis. 
In het kader van reizen kan het in principe zonder aanvraagformulier of CTPC code en is de test hoe dan ook betalend.
Voor mensen die niet verzekerd zijn in België, is de test altijd betalend (50€).

Afname van nasofaryngeale wissers bij patiëntenkan op onderstaande momenten:
ma - vr: 
10u00 - 12u00 
14u00 - 18u00
za: 
10u00 - 12u00

Voor bijkomende info kan u terecht op 09/224.64.45

Sluiting testcentrum AZ Sint-Lucas 09/05/2022 (afname wissers verder vanaf 10/05 via het lab in het ziekenhuis)

04/05/2022
Gezien de evolutie van het aantal  Sars-CoV-2 testen, 
zal het testcentrum AZ Sint-Lucas in Gent op maandag 09/05/2022 de deuren sluiten.

Indien U een afname nodig hebt voor een Sars-CoV-2 PCR, 
kan U dit vanaf 10/05/2022 bekomen op het lab in het ziekenhuis (straat 38, beneden inschrijven aan de kiosk).
U heeft hiervoor geen afspraak nodig, maar wel een CTPC code of een aanvraagformulier ondertekend door een arts.
In het kader van reizen kan het in principe zonder aanvraagformulier of code en is de test hoe dan ook betalend
De afnames op het lab gebeuren op weekdagen tussen 10u-12u en 14-18u, 
op zaterdag  10u-12u.

Voor mensen die niet verzekerd zijn in België, is de test altijd betalend (50€).Aanpassing openingsuren (tot 16u) testcentrum AZ Sint-Lucas vanaf 1 maart 2022

22/02/2022
WIE kan zich laten testen?
In het testcentrum kunnen enkel personen getest worden zonder zware symptomen in het kader van:
- na hoog-risico contact (de Corona Test Prescription Code (CTPC) vervangt de klassieke aanvraag)
CTPC verkregen van de zelfevaluatie (SELF ASSESSMENT TEST LINK ), de huisarts of de contact-tracers
- voor een opname of operatie in het ziekenhuis
- vertrek/terugkeer buitenland (€)

WAAR kan ik getest worden?
Testcentrum AZ Sint-Lucas. 
Het testcentrum bevindt zich op het terrein van AZ Sint-Lucas boven de huisartsenwachtpost
naast de parkeertoren en naast de spoedgevallendienst

WANNEER kan ik me laten testen - Maak je ONLINE AFSPRAAK HIER?
maandag - vrijdag: 08u00-16u00
zaterdag: 08u00 - 16u00 
zondag: 08u00 - 16u00

RESULTATEN (streefdoel <24u** na de afname; ItsMe/eID-reader nodig)
We sturen een SMS als verwittiging, U kan zelf de resultaten bekomen via:
covidsafe app ("controleer op nieuwe certificaten" onder de hoofding "Testen") 
!!Gelieve het lab of de huisarts enkel te bellen indien strikt noodzakelijk!!*
*Een test kan een klinisch onderzoek niet vervangen, indien U ernstig ziek bent,
gelieve dan steeds een arts te contacteren

BETAALDE TESTEN (reizen/events/niet-verzekerd)?
Als je je laat testen in het kader van een reis/event, wordt de test niet terugbetaald  
Als je in België niet verzekerd bent, is de test ook betalend. De kostprijs bedraagt €50.

SELF ASSESSMENT TEST (zelfevaluatie om te zien of een test zinvol is)?
Door een vragenlijst via  www.mijngezondheid.be of de SELF ASSESSMENT TEST LINK (onderaan de pagina - zelfevaluatie starten) in te vullen, kan u inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. Na het invullen van de vragenlijst kan U zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen.  Je hebt hiervoor ItsMe of een eID reader nodigMet de aangemaakte code kan u dan een afspraak maken om bij een testcentrum langs te gaan. 


OPGELET: Een vragenlijst kan een medisch onderzoek niet vervangen. Indien u 
ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort  of uw gezondheidstoestand snel achteruit gaat, neem dan altijd contact op met een arts!


Disclaimer**“Het laboratorium tracht ten laatste 24 - 36 uren na de afname het resultaat te rapporteren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de uitslag later bekend is. Een gebeurlijke technische storing in het laboratorium of een uitslag die op de grenswaarden valt (niet positief en niet negatief) is niet uit te sluiten, even als andere voorvallen die het tijdig bekend zijn van de uitslag kunnen verhinderen. Het monster moet dan opnieuw geanalyseerd worden of er zal een nieuwe test uitgevoerd moeten worden. Het laboratorium kan daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden, evenmin voor gebeurlijke schade die het gevolg is van een laattijdig bekend zijn van het resultaat van de test. Maak derhalve zeker op tijd een afspraak zodat indien nodig nog een bijkomende analyse of test kan gebeuren”.