Labgids AZ Sint-Lucas Gent

Nieuws

Aangepaste referentiewaarden voor basis diagnostisch spermaonderzoek

27/09/2022
In juli 2021 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie een nieuwe versie van de laboratorium gids voor spermaonderzoek en behandeling.
Wij valideerden deze nieuwe afspraken in samenspraak met de fertiliteitsartsen.
In september 2022 schakelen wij over op de nieuwe referentiewaarden.

Wat verandert er?
Concentratie: lichte ophoging minimale vereisten
Mobiliteit:  apart rapporteren van snelle(A) en trage(B) progressieve mobiliteit
Vitaliteit: lichte daling minimale vereisten
Morfologie:  geen aanpassingen
Anti-sperma-antilichamen (MAR test): blijft bewaard
Volgens de WHO richtlijnen 2021 behoort de MAR-test niet meer tot de basisparameters voor diagnostisch sperma onderzoek.
Rapportering van sperma agglutinaten als screeningsmethode blijkt echter onvoldoende gevoelig en specifiek (eigen data).

Parameter WHO 2010 | WHO 2021
Volume (ml) > 1.5 ml | > 1.4 ml
Concentratie/ml >= 15 miljoen spermatozoïden | >= 16 miljoen spermatozoïden
Concentratie/ejaculaat >=39 miljoen spermatozoïden | >= 39 miljoen spermatozoïden
Mobiliteit A+B > 40% | >= 42%
Mobiliteit A           > 32% | >= 30%
Mobiliteit C - | >= 1%
Mobiliteit D < 60% | <20%
Vitaliteit > 58% | >=54%
Morfologie >= 4% | >= 4%