Aanvraagformulieren

Onderstaande formulieren zijn te verkrijgen na contact met het lab, telefonisch op het nummer 09224 6445 of via email naar secr.labo@azstlucas.be. Er wordt ook gewerkt aan een manier om elektronisch aan te vragen.

- Aanvraagformulier bloed en bloedderivaten
- Aanvraagformulier bloed en urine
- Aanvraagformulier diverse lichaamsvochten
- Aanvraagformulier moleculair pathologisch onderzoek

Aanvraagformulieren metabool bilan nierstenen:
- Aanvraagformulier bloed
- Aanvraagformulier niersteen
- Aanvraagformulier urinecollectie
- Aanvraagformulier urinestaal

Doseeradviezen
- Doseeradvies posaconazole
- Doseeradvies voriconazole

Noodzakelijke gegevens aanvraagformulier:
- Identificatie patiënt
- Naam, Voornaam, Adres, Geboortedatum en geslacht
- Identificatie aanvragend geneesheer
- Naam, Voornaam, RIZIV-nr en handtekening
- Aanvraagdatum, Afnamedatum en –tijd
- Klinische inlichtingen (zie diagnoseregels – wettelijk verplicht)
- Collectes (urine, faeces) collecteduur en –volume vermelden
- Vochten en etters: aard van het vocht of plaats van afname vermelden
- Onderaanneming: patiëntgegevens (ambulant/gehospitaliseerd), identificatie
- Aanvragend laboratorium, aangevraagde analyses