Analyse

0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
KIT D816V ddPCR (intern) - EDTA volbloed/beenmerg - 500µl volbloed/beenmerg (50µl aan 5ng/µl DNA extract)
Ordernr.865
AnalysenaamKIT D816V ddPCR (intern) - EDTA volbloed/beenmerg - 500µl volbloed/beenmerg (50µl aan 5ng/µl DNA extract)
AanvraagformulierAanvraag Moleculair Pathologisch Onderzoek
Synoniemendigital PCR, digital droplet PCR, KIT, mastocytose
Eenheid% (fractional abundance)
Opmerking extern
Er wordt gebruik gemaakt van het QX200 platform (Bio-Rad) in combinatie met mutatie assays eveneens getest en gecommercialiseerd door Bio-Rad. De mutatie assays maken voornamelijk gebruik van de FAM/HEX combinatie. FAM (blauw) kanaal voor mutatiedetectie en HEX (groen) kanaal voor wildtype detectie. Er dient een vooraf bepaalde hoeveelheid DNA te worden toegevoegd aan de Supermix (Biorad) waarna in de DG8 cartridges olie en staal/mix toegevoegd worden. In de droplet generator (Bio-Rad) worden vervolgens de druppels gevormd. Na PCR amplificatie wordt de plaat met de druppels uitgelezen in de droplet reader. Data analyse gebeurt met behulp van de Quantasoft software.
 
Rapportering op basis van analytische grenswaarde:
  
- Limit of blank: 0.015% (1 positieve druppel)
- Limit of detection: 0.02%
- Limit of quantification: 0.18%
Klinische informatie

Mastocytose is een aandoening met een accumulatie van mestcellen, meestal in de huid. Dit kan verspreid optreden over het gehele lichaam, of als tumor door plaatselijke ophoping. Bij tumorvorming spreekt men van een mastocytoom. Als een patiënt symptomen heeft die mogelijk duiden op huid- of systemische mastocytose, wordt via bloed- en eventueel urineonderzoek getest of er een overmaat aan mestcelproducten gevonden kan worden. In het bloed wordt het eiwit tryptase gemeten, in de urine afbraakproducten van histamine.

Diagnose wordt op moleculair level gesteld door de aanwezigheid van KIT D816V mutatie. De mutatie betreft één enkele nucleotide verandering in het KIT gen (nucleotide 2447A>T, exon 17) waardoor er een substitutie plaatsvindt van een Asparaginezuur naar een Valine. Detectie van deze mutatie is wet-lab gevalideerd door Biorad. Deze mutatie leidt tot een continue activatie van de kit pathway, met ongecontroleerde celproliferatie tot gevolg. Het betreft echter louter een diagnostische test (>90% kit positief Chatterjee et al., Oncotarget 2015). Tot op heden bestaat er nog geen behandeling van deze aandoening.

Externe links
Recipiënt 1e keuzeEDTA volbloed/beenmerg
Recipiënt alternatief
Minimale hoeveelheid500µl volbloed/beenmerg (50µl aan 5ng/µl DNA extract)
Afnamecondities
standaard afname
Transportcondities
Bewaring in koelkast
Stabiliteit 4°C2 weken
Dringend
Uitvoerfrequentie1x/2weken
Antwoordtijd7-14 dagen
Accreditatie (BELAC 377-MED)
Aanrekening
Doorstuuranalyse
CategorieMoleculaire biologie hemato-oncologie
Referentiewaarden