Patiëntenfolders

Laboratoriumanalyses kunnen enkel gebeuren op medisch voorschrift van een arts.
Het medisch voorschrift moet volgende informatie bevatten:
- identificatie patiënt (naam, voornaam, geboortedatum)
- identificatie aanvragende arts (naam, voornaam, ziv-nr)
- zo nodig plaats of type van de afname (alsook afnamedatum)
- aangevraagde analyses
Voor de meeste bloedafnames hoeft U niet nuchter te zijn. 
Indien er voor bepaalde analyses een specifieke voorbereiding nodig is, kan u dit terugvinden  bij "ANALYSES"
onder afnamecondities of externe opmerkingen.

Onderstaande folders zijn te verkrijgen na contact met het lab, 
telefonisch op het nummer 09224 6445 of via email naar secr.labo@azstlucas.be

- Welkom in het klinisch laboratorium
- Richtlijnen bij het produceren en afgeven van een spermastaal
- Richtlijnen 24 uur stoelgang sparen
- Richtlijnen 24 uur urine sparen
- OGT (Orale Glucose Tolerantie)-test
- Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT)
- CMV screening bij de pasgeborene